logo

INTELIGENTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Smo ekipa z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektiranja inteligentnih električnih instalacij in sistemov avtomatizacije zgradb in industrije.

KRMILJENJE in REGULACIJA V INDUSTRIJI

Naša ponudba zajema projektiranje industrijskih sistemov in avtomatizacijo (krmilja, procesne linije,…) in vgradnjo industrijske krmilne opreme in komunikacijskih protokolov (Profinet, Profibus, Modbus, CAN,…). V industriji se zahteve proizvodnih procesov dvigujejo in se povezujejo sistemi z industrijsko informatiko in obdelavo podatkov.

NADZOR NAD IZVEDBO

Izvajamo nadzore pri gradnji za vse vrste zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ

Preglede in meritve nudimo za vse vrste objektov in naprav. Preverjanje električnih inštalacij zajema pregled, preizkus in meritve - inštalacij, njihove opreme in naprav, ter izdelavo merilnega zapisnika skladno s veljavnimi predpisi.

INŽENIRING in TEHNIČNO SVETOVANJE

Izvajamo inženiring in tehnično svetovanje za investitorje skozi vse faze investicijskega procesa. Ščitimo investitorja in prevzemamo odgovornost za kvalitetno izvedbo.

IZVEDBA SISTEMOV AVTOMATIZACIJE

Izvajamo načrtovanje in programiranje inteligentnih električnih instalacij in sistemov avtomatizacije zgradb in industrije. V inteligentnih sistemih in v področju avtomatizacije je naša ekipa posebej specializirana. Programiramo več vrst krmilnikov glede na zahtevnost nivoja krmiljenja in regulacije. Za inteligentne zgradbe izdelamo projektno dokumentacijo v celoti in prevzamemo izvedbo inteligentnih sistemov.

IZVEDBA CENTRALNO NADZORNIH SISTEMOV

Izvajamo načrtovanje in izdelujemo centralno nadzorne sisteme v zgradbah in industriji na več uporabniško zahtevnih nivojih:

Investitorje podpiramo na dolgi rok z integracijo energetskih energetskih menedžment sistemov v centralno nadzorne sisteme in spremljanjem porabe energije v vseh vrstah sistemov in objektov. Spremljanje porabe energije je možno tudi v manj zahtevnih aplikacijah preko webserverja.